Skip to content

Algemene voorwaardenJohn Raedeckerhof 20
1628ZA Hoorn
Website: www.sw-taalentontwikkeling.nl
e-mail: info@sw-taalentontwikkeling.nl
Tel: 0650872560

 

Algemene voorwaarden SW TAALent Ontwikkeling

 

Artikel 1. Omschrijving klant/cursist – SW TAALent Ontwikkeling 

1.1 Klant/cursist is een afnemer van goederen en/of diensten van SW TAALent Ontwikkeling. 

Artikel 2. Inschrijven voor cursussen 

2.1 Inschrijven voor de cursussen van SW TAALent Ontwikkeling is mogelijk via:

 – telefoon onder nummer: 06-50872560; 

– E-Mail: info@sw-taalentontwikkeling.nl

– contactformulier op website: www.sw-taalentontwikkeling.nl

Artikel 3. Annuleren van de cursus of wijzigen van de cursusdatum 

3.1 SW TAALent Ontwikkeling behoudt zich het recht om een cursus te annuleren dan wel om de cursusdatum te wijzigen indien het aantal inschrijvingen voor een groepscursus onvoldoende is. De nieuwe cursusdatum wordt in overleg met de cursisten vastgesteld. Bij het annuleren van de cursus door SW Taalbureau wordt het cursusgeld aan de cursist gerestitueerd. 

3.2 SW TAALent Ontwikkeling garandeert dat een door buitengewone omstandigheden vervallen les op een ander moment wordt ingehaald. De nieuwe cursusdatum wordt in overleg met de cursisten vastgesteld. 

3.3. Indien een cursist de lessen of cursus op eigen initiatief voortijdig beëindigt vindt er geen restitutie plaats van het ingelegde inschrijfgeld.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden 

4.1 Het volledige bedrag aan inschrijfgeld dient tenminste één week voor aanvangsdatum van de cursus overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL89 ABNA 0849 9623 31 ten name van SW TAALent Ontwikkeling. 

4.2 Het is ook mogelijk om de volledige betaling contant te voldoen bij aanvang van de eerste les van de cursus. U dient tenminste één week voor aanvangsdatum van de cursus aan te geven dat u contant betaalt. 

4.3 Facturen voor de door SW TAALent Ontwikkeling geleverde diensten worden verstrekt nadat het inschrijfgeld voor de cursus volledig voldaan is.

Artikel 5. Privacy van de cursist 

5.1 SW TAALent Ontwikkeling garandeert dat de persoonsgegevens van de cursist alleen worden gebruikt voor de eigen administratie en dat deze niet worden verstrekt aan derden.

 

Vastgelegd op 17/02/2022 te Hoorn
SW TAALent Ontwikkeling